Đề kiểm tra học kỳ 1 – 2017 – Toán 6

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán lớp 6 tại đây. Các em Xem và Down về thử kiểm tra lại trình độ nhé. Bao gồm 2 đề do Khai Tâm Edu tổng hợp và biên soạn.

Đề số 1: Download     |     Đề số 2:  Download

Đề thi Học kỳ 1 – Toán 6 – Đề số 1
Đề thi Học kỳ 1 – Toán 6 – Đề số 2

Hotline: 0964.09.9292
Chat Facebook
Gọi điện / Zalo