Đề kiểm tra học kỳ 1 – 2017 – Toán 6

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Đề kiểm tra học kỳ 1 toán lớp 6 tại đây. Các em Xem và Down về thử kiểm tra lại trình độ nhé. Bao gồm 2 đề do Khai Tâm Edu tổng hợp và biên soạn.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

Đề số 1: Download     |     Đề số 2:  Download

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Đề thi Học kỳ 1 – Toán 6 – Đề số 1
Đề thi Học kỳ 1 – Toán 6 – Đề số 2
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]