TRUNG TÂM BDVH & LUYỆN THI TRỰC TUYẾN KHAI TÂM

Chuyên đề bám sát Chương trình thi

Cung cấp tất cả các dạng bài tập theo cả hai phương pháp, học tập và làm bài thi Trắc nghiệm nhanh và chính xác nhất.

Kỹ năng làm bài thi

Hướng dẫn chi tiết, phân tích các dạng toán. Nhận biết các sai lầm thường gặp. Dạy kỹ năng loại đáp án và nâng cao kỹ năng làm bài trắc nghiệm.

Đăng ký ngay

Thông tin ưu đãi

  • Học trực tuyến trên zoom.
  • Được học thử miễn phí.
  • Hỗ trợ học tập và củng cố thêm cho học sinh ngoài giờ học.
  • Được luyện đề thi trên phần mềm với ngân hàng đề thi có sẵn của trung tâm hàng tuần có điểm ngay sau khi làm bài.

Thông tin Đăng ký khóa học

    Vui lòng chọn khóa học