Tag Archives: thi đh 2013

Đề thi Đáp án đại học môn Toán khối D năm 2013 – Cập nhật vào ngày 09/07

Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2013 được cập nhật nhanh nhất tại www.khaitam.edu.vn sáng ngày 09/07. Xem đáp án đề thi đại học môn Toán chính xác nhất tại www.khaitam.edu.vn.

Đề thi Đáp án đại học môn Văn khối D năm 2013 – Cập nhật vào ngày 10/07

Đề thi đại học môn Văn khối D năm 2013 được cập nhật nhanh nhất tại www.khaitam.edu.vn sáng ngày 10/07. Xem đáp án đề thi đại học môn Văn chính xác nhất tại www.khaitam.edu.vn.

Đề thi Đáp ánđại học môn Sinh khối B năm 2013 – Cập nhật vào ngày 09/07

Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 được cập nhật nhanh nhất tại www.khaitam.edu.vn chiều ngày 09/07. Xem đáp án đề thi đại học môn Sinh chính xác nhất tại www.khaitam.edu.vn.

Đợt thi và lịch thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

1. ĐỢT THI Đợt I: Ngày 4 – 5/7/2013, thi đại học khối A, A1 và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11/7/2013.