Tuyển dụng giáo viên môn Hóa – THPT

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa KHAI TÂM đang có nhu cầu tuyển dụng giáo viên môn Hóa. Công việc cụ thể: Giảng dạy tại Trung tâm. Bộ môn Hóa học khối THPT.

Tuyển dụng giáo viên môn Vật Lý – THPT

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa KHAI TÂM đang có nhu cầu tuyển dụng giáo viên Vật Lý. Công việc cụ thể: Giảng dạy tại Trung tâm. Bộ môn Vật lý khối THPT.