Tag Archives: năm 2013

Đáp án đề thi Đại Học môn Lịch Sử khối C năm 2013 – Cập nhật ngày 9/7

Đáp án đề thi đại học môn Lịch Sử Khối  C năm 2013 chiều ngày 9/7. Đáp án đề thi các môn thi ĐH – CĐ kỳ thi năm 2013 sẽ được các chuyên gia bộ môn giải đề gợi ý nhanh nhất.

Đã có đề thi đại học môn Địa Lý khối C năm 2013

Đáp án đề thi Đại Học môn Địa Lý khối C năm 2013 đầy đủ và chính xác nhất. Bao gồm gợi ý đáp án của chuyên gia các thầy cô đang là giảng viên các trường Đại học Cao đẳng và Đáp án chính thức của Bộ GD & ĐT.

Đề thi Đáp án đại học môn Toán khối D năm 2013 – Cập nhật vào ngày 09/07

Đề thi đại học môn Toán khối D năm 2013 được cập nhật nhanh nhất tại www.khaitam.edu.vn sáng ngày 09/07. Xem đáp án đề thi đại học môn Toán chính xác nhất tại www.khaitam.edu.vn.

Đề thi Đáp án đại học môn Văn khối D năm 2013 – Cập nhật vào ngày 10/07

Đề thi đại học môn Văn khối D năm 2013 được cập nhật nhanh nhất tại www.khaitam.edu.vn sáng ngày 10/07. Xem đáp án đề thi đại học môn Văn chính xác nhất tại www.khaitam.edu.vn.

Đề thi Đáp án đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2013 – Cập nhật vào ngày 09/07

Đề thi đại học môn Tiếng Anh khối D năm 2013 được cập nhật nhanh nhất tại www.khaitam.edu.vn chiều ngày 09/07. Xem đáp án đề thi đại học môn Tiếng Anh chính xác nhất tại www.khaitam.edu.vn.

Đề thi Đáp án đại học môn Toán khối B năm 2013 – Cập nhật vào ngày 09/07

Đề thi đại học môn Toán khối B năm 2013 được cập nhật nhanh nhất tại www.khaitam.edu.vn sáng ngày 09/07. Xem đáp án đề thi đại học môn Toán chính xác nhất tại www.khaitam.edu.vn.

Đề thi Đáp ánđại học môn Sinh khối B năm 2013 – Cập nhật vào ngày 09/07

Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 được cập nhật nhanh nhất tại www.khaitam.edu.vn chiều ngày 09/07. Xem đáp án đề thi đại học môn Sinh chính xác nhất tại www.khaitam.edu.vn.

Đề thi Đáp án đại học môn Hóa khối B năm 2013 – Cập nhật vào ngày 10/07

Đề thi đại học môn Hóa khối B năm 2013 được cập nhật nhanh nhất tại www.khaitam.edu.vn ngày 10/07. Xem đáp án đề thi đại học môn Hóa chính xác nhất tại www.khaitam.edu.vn.

Đề thi Đáp án đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 – Cập nhật vào ngày 05/07

www.khaitam.edu.vn cung cấp ĐÁP ÁN đề thi đại học Môn Tiếng Anh Khối A1 năm 2013 ngày 05/07. đáp án đề thi 3 môn thi ĐH khối A1 năm 2013 sẽ được các thầy cô bộ môn giải đề gợi ý nhanh nhất.

Đề thi Đáp án đại học môn Vật Lý khối A1 năm 2013 – Cập nhật vào ngày 04/07

Trung tâm BDVH Khai Tâm  cung cấp ĐÁP ÁN đề thi đại học Môn Vật Lý Khối A năm 2013 ngày 4/7. đáp án đề thi môn Vật Lý thi ĐH khối A năm 2013 sẽ được các thầy cô bộ môn giải đề gợi ý nhanh nhất. Đáp án tham khảo một số mã […]