Category Archives: Tài liệu Toán 7

Tài liệu môn Toán lớp 7. Tổng hợp tài liệu môn Toán lớp 7 được Khai Tâm biên soạn và sưu tầm. Bao gồm các ebook môn Toán lớp 7, bài kiểm tra, đề thi thử, đề thi, tài liệu ôn tập, đề kiểm tra giữa kỳ, …

Tài liệu lớp 7. Ôn tập giữa học kỳ 1.

Tài liệu Toán, Văn, Anh, Lý, Lịch sử, …. Tài liệu lớp 7. Tài liệu [...]

Tài liệu Hình học 7: Ôn tập Chương 1

Tài liệu Hình học 7: Ôn tập Chương 1. Tài liệu dưới dạng file PDF, [...]

Tài liệu hình học 7. Chương 1. Hai đường thẳng song song.

Bộ tài liệu Hình học 7: Chủ để về Hai đường thẳng song song, hai [...]

Sách giáo khoa từ Lớp 1 đến Lớp 12

Khai Tâm Education xin chia sẻ cùng các bạn và Quý phụ huynh, bản mềm [...]

Tài liệu Toán 7. Chương 3: Chuyên đề thống kê

Tài liệu Toán 7. Chương 3: Chuyên đề thống kê bao gồm: 1 – Tổng [...]

Tài liệu hình học 7 – Tâm giác cân – Tam giác đều

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Trung tâm Khai Tâm mến tặng GV – HS chủ đề dạy học hình [...]

Đề thi học kỳ 1 – Toán 7 – Ba Đình

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”] Đề kiểm tra học kỳ 1 toán lớp 7 trường Ba Đình. Các em Xem và Down [...]

Tài liệu: Tính chất 3 đường phân giác trong tam giác

Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai [...]

Tài liệu toán lớp 7- Lũy thừa của một số hữu tỉ

Tổng hợp một số bài tập chọn lọc về Lũy thừa của một số hữu [...]

Tài liệu toán lớp 7- Chuyên đề hàm số

Tổng hợp một số bài tập chọn lọc về Chuyên đề Hàm số- Toán lớp [...]