Category Archives: Tài liệu

Tài liệu Ngữ Văn 9 – Đề thi thử vào 10

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tài liệu Ngữ Văn 9. Đề thi thử vào 10. Các bạn Down về [...]

Đề kiểm tra Toán 11 – Xác suất – Tổ hợp – Chương 2

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tài liệu Toán 11. Đề kiểm tra Toán 11 – Chương 2: Xác suất [...]

Tài liệu hình học 8: Chuyên đề Hình chữ nhật

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Tài liệu Hình học 8: Chuyên đề hình chữ nhật giúp Củng cố cho [...]

Tài liệu Toán 8 – Rút gọn phân thức đại số

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Tài liệu Toán 8: Rút gọn phân thức Đại số. Giúp giáo viên có thêm [...]

Đề kiểm tra học kỳ 1 – 2017 – Toán 6

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán lớp 6 tại đây. Các em Xem và [...]

Tài liệu Ôn tập học kỳ 1 – Toán 8

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Đề cương ôn tập học kỳ 1 toán lớp 8 tại đây. Các em Xem [...]

Ebook Hình học 8 – Phép đối xứng trục

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”] Tài liệu Hình học 8 – Đối xứng trục. Tài liệu do Khai Tâm Edu  biên soạn. [...]

Tài liệu- Đại số Toán 9 – Rút gọn biểu thức chứa căn – Buổi 1

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”] Tài liệu Bài tập Toán 9 – Đại số: Biểu thức chứa căn thức bậc [...]

Tài liệu bài tập Đại số 9 – Đường thẳng cắt Parabol

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”] Tài liệu bài tập Đại số 9 – Đường thẳng cắt Parabol. Tài [...]

Tài liệu Toán 9 – Đại số: Hệ thức Vi-et và Ứng dụng

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”] Tài liệu Bài tập Toán 9 – Đại số: Hệ thức Vi-et và Ứng [...]