Tag Archives: amsterdam

Thư ngỏ

Kính gửi các quư vị phụ huynh học sinh!Sau hơn 1 năm thành lập , Trung Tâm BDVH Khai Tâm đă tổ chức Ôn Tập – Bồi Dưỡng – Luyện thi cho học sinh đạt kết quả tốt. Cuối năm học 2013 – 2014 hơn 95% học sinh đạt học sinh Khá- Giỏi và tiến bộ rõ rệt về […]