Đề thi Đáp án đại học môn Tiếng Anh khối A1 năm 2013 – Cập nhật vào ngày 05/07

www.khaitam.edu.vn cung cấp ĐÁP ÁN đề thi đại học Môn Tiếng Anh Khối A1 năm 2013 ngày 05/07. đáp án đề thi 3 môn thi ĐH khối A1 năm 2013 sẽ được các thầy cô bộ môn giải đề gợi ý nhanh nhất.

Đáp án từ Bộ GD&ĐT. Link Down sau:

http://www.mediafire.com/download/cfa6xvpd6suxrxu/Dap_an_mon_tieng_Anh_kA1-DH2013.rar

Đáp án tham khảo từ các thầy cô:

Đáp án gợi ý:

Câu số Mã đề
 729  475  248  693  951  526
1  D  C  B  B  B  D
2  C  D  C  D  C  C
3  B  D  C  B  A  B
4  A  B  A  D  C  C
5  C  A  C  A  C  D
6  C  C  A  A  D  A
7  A  C  D  A  A  B
8  D  D  D  C  B  A
9  B  C  D  B  B  B
10  C  C  A  C  D  A
11  B  D  B  D  D  A
12  A  D  B  B  D  B
13  A  A  C  A  B  C
14  B  D  A  D  B  B
15  C  D  D  C  B  D
16  C  D  B  C  B  A
17  D  A  C  A  B  C
18  D  C  D  B  C  D
19  D  B  C  D  C  D
20  A  B  A  D  B  D
21  B  D  B  B  C  A
22  A  A  A  B  B  A
23  D  A  B  B  B  D
24  B  C  B  A  C  A
25  D  D  D  A  D  A
26  C  B  D  B  C  A
27  D  A  C  B  A  B
28  C  B  D  C  B  C
29  D  A  B  A  A  C
30  A  D  D  A  D  A
31  D  A  B  A  B  B
32  C  B  C  C  A  B
33  B  B  B  D  B  A
34  C  D  C  D  B  A
35  A  D  A  B  D  B
36  C  A  A  A  C  B
37  C  B  C  C  D  D
38  A  A  B  D  A  B
39  B  B  C  C  C  A
40  A  B  A  D  A  B
41  D  B  B  B  A  A
42  A  D  D  D  D  C
43  D  B  C  C  C  C
44  C  D  B  B  C  D
45  D  A  A  B  D  D
46  B  C  B  D  D  B
47  A  B  B  C  A  C
48  D  B  A  C  B  A
49  D  A  B  A  A  B
50  A  A  C  D  A  A
51  C  B  D  B  C  A
52  B  A  D  C  B  B
53  B  C  A  C  A  C
54  B  C  A  A  A  C
55  A  C  C  D  B  D
56  C  C  B  C  D  A
57  B  B  C  A  C  C
58  D  B  A  D  D  B
59  B  B  A  B  C  C
60  C  C  D  B  A  D
61  A  A  B  C  C  C
62  A  D  A  D  A  C
63  A  C  A  D  D  A
64  B  C  D  A  A  D
65  B  A  B  B  A  D
66  C  C  A  D  D  D
67  A  A  B  A  C  D
68  D  B  D  C  A  B
69  A  A  B  C  C  C
70  C  C  B  A  A  B
71  B  D  D  C  B  D
72  B  B  A  A  D  C
73  D  A  C  D  D  D
74  C  D  C  B  B  B
75  D  C  C  C  D  C
76  A  C  C  D  D  B
77  B  C  C  B  A  C
78  D  D  D  A  C  C
79  B  D  D  A  D  D
80  C  A  A  C  C  D

Xem lịch thi các môn, khối khác:

– Đợt I: Ngày 4, 5-7-2013, thi đại học khối A, A1 và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11-7-2013.

– Đợt II: Ngày 9, 10-7-2013, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu. Thí sinh thi khối năng khiếu sau khi dự thi các môn văn hóa (khối H, N thi môn Ngữ văn theo đề thi khối C; khối M thi môn Ngữ văn, Toán theo đề thi khối D; khối T thi môn Sinh, Toán theo đề thi khối B; khối R thi môn Ngữ văn, Lịch sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến hết ngày 13-7-2013 (trừ 10 trường khối Văn hóa – Nghệ thuật được tổ chức thi tuyển sinh riêng).

– Đợt III: Ngày 15, 16-7-2013, thi cao đẳng tất cả các khối thi. Thí sinh thi khối năng khiếu sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21-7-2013.