Category Archives: Đề thi, Đề kiểm tra, Đáp án

Tổng hợp đề thi, đề kiểm tra, đề Ôn tập, …. Đáp án kỳ thi của tất cả các môn mà Khai Tâm sưu tầm và biên soạn được.

Tài liệu Toán 9 – Tổng hợp một số đề thi giữa kỳ 1.

Tài liệu Toán 9 – Tổng hợp một số đề thi giữa kỳ 1.. Của [...]

Giải đề thi vào 10 môn Toán – Kỳ thi vào 10 Sở GD Hà Nội

Kỳ thi vào 10 môn Toán diễn ra tại Sở GD Hà Nội. Mời các [...]

Đề kiểm tra học kỳ 1 – 2017 – Toán 6

Đề kiểm tra học kỳ 1 toán lớp 6 tại đây. Các em Xem và [...]

Đề thi và Đáp án môn Sử khối C 2014

Đề thi và Đáp án môn Sử khối C. Kỳ thi đại học năm 2014. [...]

Đề thi và Đáp án môn Anh văn khối D 2014

Đề thi và Đáp án môn Anh văn khối D. Kỳ thi đại học năm [...]

Đề thi và Đáp án môn Sinh khối B 2014

Đề thi và Đáp án môn Sinh khối B. Kỳ thi đại học năm 2014 [...]

Đề thi và Đáp án môn Địa khối C 2014

Đề thi và Đáp án môn Sử khối C. Kỳ thi đại học năm 2014. [...]

Đề thi và Đáp án môn Toán khối D 2014

Đề thi và Đáp án môn Toán khối D. Kỳ thi đại học năm 2014. [...]

Đề thi và Đáp án môn Toán khối B 2014

Đề thi và Đáp án môn Toán khối B. Kỳ thi đại học năm 2014. [...]