Tag Archives: lớp chọn

DẠY HỌC – LUYỆN THI ĐẢM BẢO

TT BDVH KHAI TÂM TỔ CHỨC KHÓA HỌC: DẠY HỌC – LUYỆN THI ĐẢM BẢO ( Chinh phục các trường trung học trọng điểm, các trường đại học hàng đầu)

Khai giảng lớp giáo dục đặc biệt

Nhằm hỗ trợ và phát triển năng lực học tập cho học sinh có học lực yếu các môn: Toán – Lý – Hóa – Anh – Văn