Thời khóa biểu từ 24-11 đến 30-11 năm 2014

Cập nhật Thời khóa biểu từ 24-11 đến 30-11 năm 2014.Thời khóa biểu từ 24-11 đến 30-11 năm 2014

Các bậc phụ huynh và các em học sinh chú ý theo dõi.
Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Khai Tâm chuyên bồi dưỡng văn hóa, bổ trợ và nâng cao kiến thức cho học sinh tất cả các cấp học.
Chuyên ôn luyện thi vào 6, ôn luyện thi vào 10, luyện thi đại học theo khung chương trình chuẩn quốc gia, ôn luyện thi cho kỳ thi quốc gia ,…

Thứ

 

Môn học

Thời gian

Học sinh

 

 

2

24.11

P3

Hóa 10 19h30 – 21h00

Trang – Huy – Mai – Linh

Hóa 12 18h00 – 19h30

Phong, Hùng, Huy, Thành, T.Anh, Châu, Uyên

P1

Văn 9 17h00 – 19h00

Giang, H.Nhân, Linh, Hải, Thu, Thảo, Q.Huy,T.Anh

P2

Chị Thoa 16h30 – 18h00

Thuê phòng

TIỂU HỌC  T.Tiên(4) –  V. Chinh(2) – Đ. Hiệp (4) – T. Nam (5) – M. Phương (2)- Thành(5) – Hải Đăng (1) 

 

 

 

3

25.11

 

Toán 8 (A)

8h30 – 10h00’

Huyền Linh – Thái

Toán 8 (B)

14h30 – 16h00

Trang – H.Anh – T.Cường – Long – Đạt

P2

Toán 9

18h00 – 19h30’

Hải, Linh, Trường, Hạnh, Giang, Hoa

Toán 6

19h30 – 21h00

Phương Chi –  Bằng Linh – Minh Hiền

P1

Toán 11

19h30 –  21h00

P.Anh, Mai, Trang A,Trang B, Diệu Linh, T.Hường

Toán 12

18h00 – 19h30

Phong, T.Anh, Thành,Châu, An , Uyên

P3

Lớp tiểu học (19h – 21h)  Thủy Tiên  – Đức Hiệp – Thành nam (5) (Nghỉ) – Hải Đăng (1) 
 

  4

26.11

P1

Hóa 10

19h30 – 21h00

Huy – Trang – Mai (11) – Linh (Bù sau)

Hóa 12

18h00 – 19h30

Phong, Hùng, Huy, Thành, T.Anh, Châu, Uyên

P2

Văn 8

14h00 – 18h00

Hông Anh – Quỳnh Trang – Cường

Văn 9

18h00 – 20h00

Giang, H.Nhân, Linh, Hải, Thu, Thảo, Quốc Huy, Tuấn Anh

P1

Toán Riêng

16h00 – 15h30

Đình đạt ( 4h – Chiều )

Lớp tiểu học (19h – 21h)  Thủy tiên – Gia Bảo – Hiệp – T. Nam (5) – H. Đăng (1) 

5

27.11

 

 

 

P2

Toán 6

19h30 – 21h00

Phương Chi –  Bằng Linh – Minh Hiền

P2

Toán 8 (A)

8h30 – 10h00

Thái – Huyền Linh – Long (Riêng)

P1

C. Thoa (Thuê)

16h30 – 18h00

22 hs

Lớp tiểu học ( 19h – 21h )  T.Tiên (4)– G. Bảo (3)–– Hiệp (4) – V. Trinh (2)

T. Nam (5) – Thành(5) – Hải Đăng (1) – Khánh (3)

6

28.11

P2

Toán 7

18h30 – 20h00

Ninh, Thuận, Dũng, Khánh Chi ,Bích Vân, Ngọc

Toán 8 – R

16h00 – 17h30

Cường

P1

Toán 12

18h00 –19h30

Phong ,T.Anh, Thành,Châu,An, Bình, Uyên

Toán 11

19h30 – 21h00

Mai, P. Anh, Trang (A), Trang (B), Linh, T.Hường

?

Văn 6

18h00 – 19h30

Phương Chi – Quang Khải

P3

Lớp Tiểu học (19h – 21h)  Thủy Tiên – Đức Hiệp – Hải Đăng – Thành nam (5) – M. Phương(2) – Khánh (3)

 

 

7

29.11

P1

L 5 (C.Tâm )

8h00 – 10h30

25 học sinh

VH

L4 (C.Giang)

8h00 – 10h30

25 học sinh

P3

Chị Huệ

8h00 – 10h30

10 HS phòng nhỏ

 

Anh 4

14h00 – 15h30

Thủy Tiên – Hiệp – ThànhNam(B1)

 

Anh 5

8h- 10h

Thịnh

P1

Lớp c. Lương

14h – 16h30

25 học sinh

P1

Lý 12

18h00 – 19h30

T.Anh, Dung, Thành, Châu, Liên, Hùng, Uyên, Huy

P2

Anh 6

15h30 – 17h00

Phương Chi, Minh Hiền

Toán  7

18h30 – 20h00

Thuận, Linh, Dũng, Khánh Chi, Vân, Ngọc

P3

Chị Mai Hương

15h30 – 17h30

6 HS (GV Ngô sỹ Liên)

Anh 9

19h30 – 21h00

H. Nhân, Linh, Trường

 

CN

30.11

P3

Anh 10

15h30 – 17h00

Trang  – Hữu Thắng – Huy– Thảo – Tú

P2

Toán 9

9h00’ – 10h30’

Hải, Linh, Trường, Hạnh, Giang, Hoa

Anh 6

15h30 – 17h00

Phương Chi, Minh Hiền

Toán 8 (B)

14h00 – 15h30

Hồng Anh– Q. Trang – Đình Đạt (R) – Long

P1

Lý 12

17h00 – 18h30’

Tuấn Anh, Dung, Thành, Châu, Liên, Hùng, Uyên, Huy