Sĩ tử tấp nập đến Văn Miếu cầu may trước ngày thi lớp 10