Thời khóa biểu từ 25-8 đến 31-8 năm 2014

Cập nhật thời khóa biểu từ  18-8 đến 24-8 năm 2014.

Các bậc phụ huynh và các em học sinh chú ý theo dõi.
Trung tâm hiện đã cập nhật điểm thi của các trường Đại học và Cao đẳng. Các vị phụ huynh và các bạn có thể theo dõi và tra cứu điểm tại đây.

Thứ

Môn học

Thời gian

2

25.8

VĂN 9

17h30 – 19h30

Hóa 11 – R

15h00 – 17h00

Lớp tiểu học

lớp 11 – bù

Toán 6

15h00 – 17h00

Anh 8

8h30 – 10h00

Hóa 12

17h30 – 19h00

Hóa T.Tân

18h00 – 21h00

3

26.8

Toán  7

18h30  -20h00

Tiếng Anh

18h30 – 20h30

Toán 11

19h30 – 21h00

Toán 12

18h – 19h30

4

27.8

 

 

 

   
Hóa 11

19h00 – 21h00

Hóa 11 – R

15h00 – 17h00

Toán  8

18h00 – 19h30’

Toán  6

15h00 – 16h30

Hóa 12

17h30 – 19h00

 

 

5

28.8

Toán 7

18h30 – 20h00

Hóa 10

17h30 – 19h00

Lý 12

18h30 – 20h00’

VĂN 9

17h30 – 19h30

6

29.8

 

 

Toán 9

18h30 – 20h00

Anh 12

18h00 – 19h30

Anh 9

17h00 – 18h30

Anh 5

8h00 – 10h00

Toán 7

18h00 – 19h30

Toán 12

18h00 –19h30

Toán 11

19h30 – 21h00

Toán 8

18h00 – 19h30

7

30.8

Anh 5

15h00 – 17h00

Anh 7

8h30 – 10h00

Anh 9

17h30 – 19h00

Anh12

19h00 – 20h30

CN

31.8

   
Tiếng Anh

18h00 – 20h00

Toán 9

9h00’ – 10h30’

Lý 11

17h30 – 19h00’

Chú ý: Bắt đầu từ tuần này, học sinh nghỉ học vì những lý do không chính đáng. Trung tâm BDVH Khai Tâm vẫn sẽ thu học phí như bình thường. Các bạn chú ý, tránh tình trạng nghỉ học không lý do chính đáng.