Thời khóa biểu từ 14/7/2014 đến 20/7/2014

Cập nhật thời khóa biểu từ 14-7 đến 20-7 năm 2014

Các bậc phụ huynh và các em học sinh chú ý theo dõi.

Thứ

Môn học

Thời gian

2

7.7

Toán 6 – 7

15h30-17h00

TV 4 – 5

15h00 – 17h00

Hóa 11 – 12

17h30 – 19h00

Hóa T.Tân

18h00 – 21h00

3

8.7

 

Tiếng Anh

18h30 – 20h30

VĂN 9

18h00 – 20h00

Toán 11

18h – 19h30’

Toán 8 – 9

9h30 – 11h00

4

 

9.7

Toán 4 – 5

15h00 – 17h00’

Toán 6-7

15h30-17h00

Toán 8 -9 (T1)

8h00 – 9h30

Hóa 9 – 10

19h00 – 21h00

Toán 7 – 8

18h00 – 19h30’

Toán 5 – 6

9h30 – 11h00’

Hóa 11 – 12

17h30 – 19h00

 

 

5

10.7

Toán 10 – 11

15h00 – 16h30’

Anh 7-8

8h30 – 11h00

Lý 11

17h00 – 19h00’

Hóa 10 – 11

8h00 – 10h00

Toán 7- 8

18h00 – 19h30

VĂN 9

18h00 – 19h30

Toán 8 – 9

8h00 – 9h30

Toán 4-5

9h30 – 11h

6

11.7

Toán 10 -11

15h00 – 16h30’

Anh 11-12

18h30 – 20h00

Toán 5 – 6

9h30 – 11h

 

7

(12.7)

Lý 11

17h00 – 19h00’

Anh 7-8

8h30 – 10h00

Toán 11

18h00 –19h30

Toán 8-9

15h30 – 17h00

Toán 8 – 9 (T1)

19h30 – 21h00

CN

(13.7)

Anh 11-12

15h00 – 16h30

Tiếng Anh

18h00 – 20h00

Toán 8 -9

9h00’ – 10h30’

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa | Dạy kèm tại Hà Nội | Dạy kèm Thanh Xuân | Dạy kèm Bùi Xương Trạch | Dạy kèm Khương Đình | Bồi dưỡng văn hóa | Nâng cao kiến thức | Ôn thi đại học | Ôn thi vào 10 | Ôn thi vào trường chuyên lớp chọn | Đề thi đại học, Cao đẳng | Đề thi thử | Hướng dãn ôn thi tốt nghiệp | Nâng cao học sinh giỏi | Lấp lỗ hổng kiến thức | Phát triển năng lực môn học | Phương pháp dạy học hiệu quả |