100 Bài tập hình học không gian ôn thi ĐH

(THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI)

Tác giả: Nguyễn Đức Bá.

Chủ đề: hình học không gian

Link xem trực tuyến:

http://www.mediafire.com/view/a7o5oddjd6nnpuk/100_BAI_TOAN_ON_TAP_HINH_HOC_KHONG_GIAN_LUYEN_THI_DAI_HOC_(CT_MOI).doc

Link Dwnload:

http://www.mediafire.com/download/a7o5oddjd6nnpuk/100_BAI_TOAN_ON_TAP_HINH_HOC_KHONG_GIAN_LUYEN_THI_DAI_HOC_(CT_MOI).doc

 

2 thoughts on “100 Bài tập hình học không gian ôn thi ĐH

Comments are closed.