Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 – Cập nhật vào ngày 05/07

Đáp án đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2013 được cập nhật nhanh nhất tại đây sáng ngày 05/07. Xem đáp án đề thi đại học môn Hóa và các môn thi khối A nhanh, chính xác nhất tại khaitam.edu.vn.

Đáp án từ bộ:

Trang 1: http://www.mediafire.com/download/a0ackx8c73d9wl5/dahoa1-2013.png 

Trang 2: http://www.mediafire.com/download/wvaqbj0v31wk3gj/dahoa21-2013.jpg

Đáp án gợi ý từ thầy (cô):

Câu số Mã Đề
531 193 286 374 617 463
1  D  A  B  C  D  B
2  C  D  C  C  B  B
3  B  B  D  D  D  C
4  B  B  B  A  A  D
5  B  B  B  A  A  D
6  D  B  D  B  B  D
7  D  B  B  D  C  D
8  C  B  C  B  C  B
9  A  D  A  A  C  D
10  B  D  C  A  A  C
11  C  A  B  B  D  C
12 D  D  B A  C  C
13  C  D  C  B  A  C
14  A  B  C  D  D  A
15  A  C  D  D  D  B
16  B  C  A  C B  A
17  D  C  B  A  A  B
18 B  A  A  D  D  D
19  B  C  D  B  C  B
20  D  A  A  B  D  A
21  B  B  B  C  C  B
22  A  D  A D  C  C
23  B  C  B  C  D  D
24  A  D  C  C  B  C
25  A  A  C  C  C  A
26  C  C  B  C  C  D
27  C  A  D  B  C  B
28  A  D  A  D  D  C
29  D  A  A  A  A B
30  D  C  C  D  A  C
31  A  D B  B  B  D
32  D  B  C  A  C  A
33  C  D  D  A  B  C
34  C  A  D  A  B  D
35  D  C  B  A  D  B
36  D  B  C  C  A  B
37  C  B  D  B  D  A
38  B B  D  B  B  A
39  A  C  C  D  B  C
40  C  A  B  A  C  A
41  A  D  A  D  D  A
42  C  B  D  A  C  A
43  D  B  C  B  B  C
44  C  C  A  B  C  D
45  A  A  C  B  D  B
46  B  D  A  B  C  B
47  D  D  A  C  B  A
48  C  D  C  C  A  C
49  B  C  D  D  A  A
50  B  D  D  C  B  B
51  D  A  A  D  B  C
52  B  C  B  C  D  A
53  A  A  D  A  D  D
54  A  C  D  C  B  D
55  B  C  B  A  A  A
56  C  A  A  D  A  C
57  A  A  A  B  B  B
58  D  A  C  D  A  D
59  C  C  A  D  A  D
60  A  B  D  C  A  A

Xem lịch thi các môn, khối khác trong kì thi đại học 2013:

– Đợt I: Ngày 4, 5-7-2013, thi đại học khối A, A1 và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11-7-2013.

– Đợt II: Ngày 9, 10-7-2013, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu. Thí sinh thi khối năng khiếu sau khi dự thi các môn văn hóa (khối H, N thi môn Ngữ văn theo đề thi khối C; khối M thi môn Ngữ văn, Toán theo đề thi khối D; khối T thi môn Sinh, Toán theo đề thi khối B; khối R thi môn Ngữ văn, Lịch sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến hết ngày 13-7-2013 (trừ 10 trường khối Văn hóa – Nghệ thuật được tổ chức thi tuyển sinh riêng).
– Đợt III: Ngày 15, 16-7-2013, thi cao đẳng tất cả các khối thi. Thí sinh thi khối năng khiếu sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21-7-2013.