Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx570ES

Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật như hiện nay, đòi hỏi người học và người dạy phải thường xuyên tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản phục vụ cho chuyên môn. Xin gửi tới các bạn bộ: Tài liệu hướng dẫn sử dụng máy tính Casio fx570ESMột trong những ảnh hưởng trực tiếp của sự phát triển đó là việc ứng dụng những tiến bộ khoa học điện toán vào quá trình truyền đạt và tiếp thu tri thức ở trường phổ thông, thông dụng và hiệu quả nhất là sự hỗ trợ của máy tính bỏ túi (máy tính cầm tay) Casio fx.

DownloadCasio fx là một trong những công cụ hỗ trợ cho học sinh học tốt các môn khoa học tự nhiên, bên cạnh đó máy tính bỏ túi còn đồng hành cùng các em trải qua các kỳ thi đầy cam ro thử thách. Đặc biệt trong quá trình cải cách giáo dục hiện nay các kỳ thi thường áp dụng hình thức trắc nghiệm, đòi hỏi người học ngoài việc nắm vững kiến thức cần phải tự rèn luyện cho mình những kỹ năng trả lời trắc nghiệm một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Việc xuất hiện của tài liệu này nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh về việc sử dụng một số chức năng cơ bản nhất của máy tính Casio fx để phục vụ cho quá trình học và thi của các em trong năm học này.

Tài liệu gồm ba nội dung lớn: phần một giới thiệu tổng quát và một số chức năng chính của máy tính; phần hai gồm các bài tập thực hành trên máy tính và phần ba là giới thiệu một số đề thi về giải toán trên máy tính trong các năm vừa qua.