Đáp án đề thi Đại Học môn Vật Lý khối A năm 2013

Trung tâm BDVH Khai Tâm  cung cấp ĐÁP ÁN đề thi đại học Môn Vật Lý Khối A năm 2013 ngày 4/7. đáp án đề thi môn Vật Lý thi ĐH khối A năm 2013 sẽ được các thầy cô bộ môn giải đề gợi ý nhanh nhất.

Đáp án tham khảo một số mã đề thi đại học khối A, A1 năm 2013

 

Câu số Mã Đề
794 318 681 426 859 528
1 A D A A D C
2 A D C A C D
3 C A C B C A
4 A D D C A D
5 D B D C D C
6 C A D A A D
7 C D B A D A
8 A D B C C D
9 C A A A B C
10 B D B C D B
11 A D C C C D
12 C A C B
13 B C B C B B
14 B C C D A A
15 B B C B A B
16 B B C C A
17 C C C C C C
18 B A B B A D
19 D A A C A D
20 A D C C D D
21 B A B D B B
22 D A A A C B
23 C C B A B A
24 B C D B D D
25 C D B D B C
26 C B D C B B
27 A A C B C B
28 B D A C D C
29 A C B A B
30 C C B B B A
31 C B D D A
32 C D B C C D
33 D B C A B C
34 D A D C A C
35 C C D D D A
36 D B A C A C
37 C A A B D B
38 D C B D B
39 D B A B D B
40 A B B D A B
41 D C A B B C
42 A A C D C A
43 C C A A D B
44 B A D D B A
45 C B B C A C
46 D C C B D A
47 B B D B A C
48 D C A A B B
49 D B D B A D
50 A D B A B B
51 D B C B A C
52 B D D B B C
53 C D D D C A
54 C B C D C A
55 B C B B D A
56 A A D D B B
57 D B C B A A
58 B A C A B A
59 A D B C A D
60 A D D A D D

 

Thời gian thi ĐH môn Vật Lý khối A năm 2013:

Chiều ngày 4/7/2013, Đáp án tham khảo sẽ được cập nhật vào lúc 16h, đáp án của thầy cô sẽ được cập nhật nhanh nhất 16h-16h30. Đáp án của bộ sẽ được cập nhật ngày 5/7.

Để phục vụ nhu cầu tra cứu của các em học sinh và phụ huynh, chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật nhanh nhất đề thi đáp án đại học môn Vật Lýkhối A năm 2013.

Xem lịch thi các môn, khối khác:

– Đợt I: Ngày 4, 5-7-2013, thi đại học khối A, A1 và V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu Vẽ đến hết ngày 11-7-2013.

– Đợt II: Ngày 9, 10-7-2013, thi đại học khối B, C, D và các khối năng khiếu. Thí sinh thi khối năng khiếu sau khi dự thi các môn văn hóa (khối H, N thi môn Ngữ văn theo đề thi khối C; khối M thi môn Ngữ văn, Toán theo đề thi khối D; khối T thi môn Sinh, Toán theo đề thi khối B; khối R thi môn Ngữ văn, Lịch sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến hết ngày 13-7-2013 (trừ 10 trường khối Văn hóa – Nghệ thuật được tổ chức thi tuyển sinh riêng).

– Đợt III: Ngày 15, 16-7-2013, thi cao đẳng tất cả các khối thi. Thí sinh thi khối năng khiếu sau khi dự thi các môn văn hóa, thi tiếp các môn năng khiếu đến ngày 21-7-2013.