Thời khóa biểu từ 01-12 đến 07-12 năm 2014

Cập nhật Thời khóa biểu từ 01-12 đến 07-12 năm 2014Thời khóa biểu từ 01-12 đến 07-12 năm 2014

Các bậc phụ huynh và các em học sinh chú ý theo dõi.
Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Khai Tâm chuyên bồi dưỡng văn hóa, bổ trợ và nâng cao kiến thức cho học sinh tất cả các cấp học.
Chuyên ôn luyện thi vào 6, ôn luyện thi vào 10, luyện thi đại học theo khung chương trình chuẩn quốc gia, ôn luyện thi cho kỳ thi quốc gia ,…

Thứ

 

Môn học

Thời gian

 

 

2

24.11

P3

Hóa 10 19h30 – 21h00
Hóa 12 18h00 – 19h30

P1

Văn 9 17h30 – 19h30

P2

Chị Thoa 16h30 – 18h00
TIỂU HỌC

(19h – 21h)

 

 

 

3

25.11

 

Toán 8 (A)

8h30 – 10h00’

Toán 8 (B)

14h30 – 16h00

P2

Toán 9

18h00 – 19h30’

Toán 6

19h30 – 21h00

P1

Toán 11

19h30 –  21h00

Toán 12

18h00 – 19h30

P3

Lớp tiểu học (19h – 21h)
 

  4

26.11

P1

Hóa 10

19h30 – 21h00

Hóa 12

18h00 – 19h30

P2

Văn 8

14h00 – 18h00

Văn 9

18h00 – 20h00

P1

Toán Riêng

16h00 – 15h30

Lớp tiểu học (19h – 21h)

5

27.11

 

Toan 10

P2

Toán 6

19h30 – 21h00

P2

Toán 8 (A)

8h30 – 10h00

P1

C. Thoa (Thuê)

16h30 – 18h00

Lớp tiểu học ( 19h – 21h )

6

28.11

P2

Toán 7

18h30 – 20h00

Toán 8 – R

16h00 – 17h30

P1

Toán 12

18h00 –19h30

Toán 11

19h30 – 21h00

?

Văn 6

18h00 – 19h30

P3

Lớp Tiểu học (19h – 21h)

 

 

7

29.11

P1

L 5 (C.Tâm )

8h00 – 10h30

VH

L4 (C.Giang)

8h00 – 10h30

P3

Chị Huệ

8h00 – 10h30

 

Anh 4

14h00 – 15h30

 

Anh 5

8h- 10h

P1

Lớp c. Lương

14h – 16h30

P1

Lý 12

18h00 – 19h30

P2

Anh 6

15h30 – 17h00

Toán  7

18h30 – 20h00

P3

Chị Mai Hương

15h30 – 17h30

Anh 9

17h00 – 19h30

 

CN

30.11

P3

Anh 10

15h30 – 17h00

P2

Toán 9

9h00’ – 10h30’

Toán 8 (B)

14h00 – 15h30

P1

Lý 12

17h00 – 18h30’