Thời khóa biểu từ 20-10 đến 26-10 năm 2014

Cập nhật thời khóa biểu từ  20-10 đến 26-10 năm 2014.

Các bậc phụ huynh và các em học sinh chú ý theo dõi.

Thứ

Môn học

Thời gian

2

20.10

VĂN 9 17h30 – 19h30
Toán 8 18h00 – 19h30
Hóa 10 19h00 – 21h00
Hóa 12 17h30 – 19h00
Lớp tiểu học (19h – 21h)
   

3

21.10

Anh 5

18h00 – 20h00’

Toán 9

18h00 – 19h30’

Toán 11

19h30 – 21h00

Toán 12

18h – 19h30

Toán 6

19h30 – 21h00

Toán 8

14h30 – 16h00

Lớp tiểu học (19h – 21h)

4

22.10

Hóa 10

19h00 – 20h30

Toán  8

18h00 – 19h30’

16h00 – 17h30

Anh 8

19h30 – 21h00

Toán  6

19h30 – 21h00

Hóa 12

17h30 – 19h00

Lớp tiểu học (19h – 21h)

 

5

23.10

 

Học riêng

19h30 – 21h00

VĂN 9

17h30 – 19h30

Văn 6

19h30 – 21h00

Lớp tiểu học (19h – 21h)

6

24.10

Toán 7

18h30 – 20h00

Toán 12

18h00 –19h30

Toán 11

19h30 – 21h00

Lý 11

18h00 – 21h00

Lớp Tiểu học (19h – 21h)

 

7

25.10

L 5 (C.Tâm )

8h00 – 10h30

L4 (C.Giang)

8h00 – 10h30

Lớp c. Lương

14h – 16h00

Toán  7

18h30 – 20h00

Lý 12

18h00 – 19h30

Anh 9

17h30 – 19h30

Anh 12

19h30 – 21h00

Anh 5

8h00 – 10h00

CN

26.10

Anh 6

15h30 – 17h00

Anh 10

15h30 – 17h00

Toán 9

9h00’ – 10h30’

Văn 8

15h30 – 17h30

Toán 8

14h00 – 15h30

Lý 12

17h00 – 18h30’