Thời khóa biểu từ 23-6 đến 29-6 năm 2014

Cập nhật thời khóa biểu từ 23-6 đến 29-6-2014.

Các bậc phụ huynh và các em học sinh chú ý theo dõi.

Thứ/ Ngày Môn học Thời gian
Thứ Hai (23/6) Toán 6-7 16h00′-17h30′
Hóa 11 8h00′ – 10h00′
Toán 10 15h30′ – 17h00′
Lý 11 15h00’ – 17h00’
Thứ Ba (24/6) Toán 12 19h30 – 21h
Toán 7 -8 8h- 9h30
Tiếng Anh 19h30 – 21h30
Toán 11 18h – 19h30’
Hóa 10 – 11 8h00 – 10h00
Thứ Tư (25/6) Toán 7 -8 8h – 9h30
Toán 8 – 9 8h – 9h30
Toán 10 – 11 15h30 – 17h00
Thứ Năm (26/6) Toán TV 3 8h -10h
Toán 6 – 7 16h00-17h30
Anh 7-8 8h -10h
Lý 11 15h00′ – 17h00’
Hóa 11 – R 8h00′ – 10h00′
Toán 12 9h30′ – 11h00′
Thứ Sáu (27/6) Toán 12 19h30′ – 21h00′
Anh 11-12 18h30′ – 20h00′
Toán 10 -11 16h00′ – 17h30′
T – TV 3 15h00′ – 17h00′
Anh 7 8h30′ – 10h00′
Hóa 11 8h30′ – 10h00′
Thứ Bảy (28/6) Toán TV 5 14h – 16h
Lý 11 15h00 – 17h00’
Toán 11 18h00 –19h30
Chủ nhật (22/6) Anh 11-12 18h30 – 20h00

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa | Dạy kèm tại Hà Nội | Dạy kèm Thanh Xuân | Dạy kèm Bùi Xương Trạch | Dạy kèm Khương Đình | Bồi dưỡng văn hóa | Nâng cao kiến thức | Ôn thi đại học | Ôn thi vào 10 | Ôn thi vào trường chuyên lớp chọn | Đề thi đại học, Cao đẳng | Đề thi thử | Hướng dãn ôn thi tốt nghiệp | Nâng cao học sinh giỏi | Lấp lỗ hổng kiến thức | Phát triển năng lực môn học | Phương pháp dạy học hiệu quả |